Varför ska man ha 100% upptid?

Man bör leta efter ett webbhotell med 100% upptid för att det är ett avgörande konkurrensmedel. Många har länge inte tänkt på hur viktigt det är med upptiden, men om din hemsida inte laddas tillräckligt fort så kan man tappa kunder vilket gör att det är värt att lägga extra pengar på ett bra webbhotell.

Vilka erbjuder 100% upptid?

Kan webbhotell erbjuda 100% upptid och varför ska man ha 100% upptid? Det är i praktiken omöjligt för ett webbhotell att erbjuda 100% upptid eftersom att deras servrar för eller senare skulle krascha då. Det är dock flera som erbjuder upptid som är nära 100% och som har backupservrar som kan sätta igång din hemsida omedelbart ifall något skulle hända.

Problemen med sämre webbhotell

Varför ska man ha 100% upptid? Magasinet InternetWorlds testade webbhotell för att se vilka skillnader som existerar mellan upptiden. Ett webbhotell hade 77 avbrottstimmar per år vilket kan tyckas vara mycket men ändå marginellt. Räknar man dock på en företagsverksamhet som drar in 50 000 kronor i månaden så förlorar det företaget 5236 kronor per år. De företag som använde de bästa webbhotellet som endast hade 1 avbrottstimme per år förlorade endast 60 kronor per år.

En del webbhotell har valt att använda sig av globala nätverk med flera 1000 namnservrar. Det innebär att hela nätet pekar mot kundernas domäner vilket innebär en ökad stabilitet för så kallade dns-frågor och en mycket bättre säkerhet för alla produkter i webbhotellet. Andra produkter som webbhotellet tillhandahåller som exempelvis e-post är också bättre skyddade vad gäller säkerhet och drift. Webbhotellet Binero var först i Sverige med den här it-lösningen som man valt att kalla 2.0-systemet.

Upptid kontra lönsamhet

Varför ska man ha 100% upptid? Det är främst en fråga om den samtid vi lever i. Kunderna förväntar sig att man ska kunna surfa fort och säkert. Kan man som företag inte ge sina kunder den här typen av service så ligger man i farozonen för att förlora pengar. Det kan med andra ord vara ekonomiskt försvarbart att investera lite extra pengar i ett webbhotell som man veta tillhandahåller de bästa lösningarna vad gäller upptid.

Varför ska man ha 100% upptid?