Hur länge kan en server ligga nere?

Hur länge kan en server ligga nere? Att en server ligger nere kan bero på väldigt många olika saker. Är det en fysisk server eller en virtuell server, har den tillförlitlig strömförsörjning, är den placerad på en driftsäker plats, har den driftsäkra nätverksanslutningar? Hur allt detta är löst spelar en stor roll för hur driftsäker en server är, och hur svårt och tidskrävande det är att avhjälpa felet som gör att servern är nere.

Fysisk eller virtuell server?

Den första frågan är om det är bäst att ha en fysisk server eller en virtuell. Förr fanns det bara valet att ha en fysisk server där operativsystem och övriga programvaror körs direkt på den fysiska hårdvaran. Även om viss hårdvarusäkerhet ofta gjordes på fysiska servrar, så är det svårt och dyrt att täcka upp och skapa redundanta system för alla ingående delar som krävs för att servern skall fungera. Numera är det mycket vanligare att servern är virtuell, och körs som en av flera servrar på samma hårdvara.

Hur länge kan en server ligga nere?

Virtuell server säkrare och enklare

En virtuell server körs oftast i ett så kallat serverhotell, som har redundanta system för alla viktiga funktioner så som kylning, strömförsörjning, samt all hårdvara i alla steg som behövs för att servern skall ha en maximal upptid. Säkerhetskopiering sker löpande och om ett internt problem uppstår i servern efter till exempel en uppdatering så är det enkelt att backa servern till innan uppdateringen.