Finns det några som erbjuder 100% upptid?

Finns det några som erbjuder 100% upptid? Att kunna erbjuda 100% upptid är i det närmaste omöjligt, då man då måste ha kontroll över alla länkar i hela kedjan. Från serverns hård- & mjukvara till kyla & el försörjning, internetoperatörernas nätverkskopplingar och deras förhållanden vad gäller samma saker för sin utrustning och nätverkskopplingar.

Orimliga kostnader för 100% upptid

För att kunna ge och garantera 100% upptid så måste din datacenterleverantör ha full kontroll på alla komponenter som behövs för att kedjan skall fungera från din server till internet. Dessutom måste varje del i kedjan vara redundant, det vill säga det måste finnas en backupfunktion om en väg skulle falera, t.ex. om strömmen skulle gå från en leverantör så måste det finnas en koppling till en annan leverantör som ligger klar och redo att köras igång.

Finns det några som erbjuder 100% upptid?

Leverantörer som erbjuder 100% upptid

Det finns några få hostingleverantörer som erbjuder 100% upptid, men då blir SLA-avtalen orimligt dyra, i alla fall för små- och medelstora företag som inte har så mycket pengar att lägga på detta. Dessutom är det inte ovanligt att man kräver motprestationer såsom till exempel dyra försäkringar som då skall täcka för avbrott hos de komponenter i kedjan som leverantören inte kan kontrollera.