Server Upptid

Server Upptid är en av de viktigaste faktorerna som man bör kolla på när man letar webbhotell. Upptiden ökar ifall webbhotellet är välrenommerat inom branschen och har en lång erfarenhet av att sköta servrar med gott resultat. De webbhotell som istället har många avbrott har ofta ett mycket sämre betyg eftersom det är kostsamt för företag när IT-infrastrukturen inte fungerar. Både den externa och interna verksamheten blir då lidande. Ett billigt webbhotell med många avbrott kan därmed bli ett kostsamt alternativ i det långa loppet.

Faktorer som är viktiga för bra upptid

För ett datacenter är det otroligt viktigt att ta väl hand om sina servrar och uppdatera dessa kontinuerligt med felfri hårdvara som erbjuder bra upptid. Det finns dock inget datacenter som har 100% upptid vilket gör att det måste finns en bra strategi för felsökning ifall någon mjukvara krånglar eller ifall något i servrarna har gått sönder. Erfarenhet och kompetens är ledorden här då man minskar avbrottstiden genom att snabbt ta reda på vad som krånglar.

Förvaringen av servrarna och övrig utrustning är också viktiga faktorer för ett datacenter. Verksamheten bör bedrivas i ett kallt klimat så att inte servrarna blir varma vilket är en av de vanligaste orsakerna till avbrott i driften. Det bör också finns någon form av backup för strömavbrott. Man kan exempelvis ha motorer som drivs av diesel som omedelbart sätter igång ifall det blir ett strömavbrott. Att ta en daglig backup av serven är även det av stor vikt då man säkrar data ifall något går sönder

Server Upptid - en viktig del av verksamheten

Krav på upptid

Marknaden har bara under de senaste åren sett en ökad standard vad gäller server upptid. De bästa datahallarna har idag en avbrottstid som inte är mer än 1-2 timmar per år. Det gör att konkurrensen har blivit väldigt hård. Det finns dock vissa faktorer som inte är inräknade här. Bland annat kan ett webbhotell meddela ett företag om att man planerar för att utföra service på sina servrar. Har man kommit överens om en tid räknas det inte som avbrottstid.

Avbrottstiden betyder ofta förlorade pengar och avbrott i arbetsrytmen. Vissa webbhotell kan ha upptill 20 timmars oplanerad avbrottstid per år vilket kan resultera i en mindre katastrof för ett större företag. Det är då viktigt att webbhotellet kan erbjuda en god kundtjänst som kan besvara de frågor som uppkommer. Kan man hela tiden hålla sina kunder uppdaterade om vad som händer så blir det lättare för kunderna att planera för åtgärder när IT-driften fungerar igen.

Sammanfattning för hur viktigt upptiden är

Det är väldigt viktigt att webbhotellet man anlitar har en bra server upptid. Det finns också stor konkurrens på marknaden vad gäller webbhotellen vilket gör att nivån ökat avsevärt. Minskad upptid innebär stora kostnader och förlorad arbetstid vilket är allvarligt för de flesta företagen. Har webbhotellet vidtagit de åtgärder som krävs för att ha en bra upptid så har man också försäkrat sig om att avbrottstid endast uppkommer vid fel som man ej kunnat förutse.